top of page

Aktualno već 50+ godina

Ovogodišnja kampanja je pitanje pobačaja, odnosno njegove zabrane i u slučaju silovanje postavila kao glavno. Dok ga ponovna epidemija nije makla.

Zanimljiv je članka od prije 51 godinu na istu temu:

Nekako mi se čini da je moja/naša generacija jedva preživjela/doživjela tu liberalizaciju pobačaja i liječnika bez priziva savjesti.

I onda su se biskupi istupali i djelovali. Naime, podnijeli su službenu predstavku na prijedlog uredbe o pobačaju.

I niti jedan nakon toga nije stradao. Osim sujete,službeno su ih otkantali jer se petljaju u poslove države.

U svakom slučaju zanimljiv tekst iz VUS-a 1969.

390 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page