top of page

Kako tumačiti dijagram?


Slika pokazuje USA dnk SAD javni dug kao postotak BDP-a


Neće valjda!


388 views92 comments

Recent Posts

See All
bottom of page