top of page

LUSTRACIJA

Eto drugarice i drugovi, u našem dugogodišnjem druženju po bespućima međumrežja, često se doticasmo tog pojma - lustracija.


Priča se sada da je Zoky Milanović, sa napadom na prof. Puhovskog kao započeo taj proces, dakle tu lustraciju.


Ja bi stvari oko tog zanimljivog pojma, i predmeta, s jedne strane želja, a s druge predmeta izbjegavanja, malo pojednostavnio. Dakle evo ovako, molim bacite pogled na ovu sliku cedulje koju je navodno neki susjed stavio na vrata svoje nestašne susjedePa ako ste proučili sliku, ja bi preporučio taj tekst sa slike za početak rasprave - treba li ili ne treba lustracija kada barba dođe s broda.


Pa i šire.

259 views50 comments

Recent Posts

See All
bottom of page