top of page
  • Writer's pictureadmin

4 MAJ

Updated: May 7, 2020

4 maja 1980. godine umro je Josip Broz Tito. Jugoslavija i čitav svijet žalili su odlazak jedne od najznačajnih ličnosti 20 vijeka. Zastave su spuštene na pola koplja na Capitol Hill-u, Kremlju, na Buckingham Palace, Elysian Fields/Jelisejskim poljima, dvorcu Hofburg u Becu... O sahrani predsjednika Tita, pored stalno akreditovanih predstavnika svjetske štampe u Jugoslaviji, izvještavao je i 721 novinar-specijalni izvještač listova, televizijskih i radio-stanica iz 58 zemalja, Tim povodom, prvi i jedini put u istoriji, održana je sjednica Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija sa samo jednom jedinom tačkom dnevnog reda. Proglašeni su višednevni nacionalni dani žalosti u više od 80 zemalja svijeta. Istaknuti španski revolucionar Simon Sančes Montero, otvorio je 10. maja uveče veliki komunistički miting u Madridu, ovim riječima: »Međunarodni radnički i komunistički pokret izgubili su jednog od svojih najvećih sinova, jugoslovenski narod vođu svoje revolucije, svijet neumornog borca za mir.. .«, Prekinuo ga je snažan i dug aplauz 50.000 ljudi, koji su se okupili na madridskom stadionu La Ventis. Predsjedništvo velikog mitinga, u kojem su bili Dolores Ibaruri La Pasionarija, Enriko Berlinguer i Santjago Kariljo, i pedeset hiljada ljudi digli su se na noge. »Drugovi«, nastavio je Montero, »umro je veliki revolucionar, i veliki prijatelj španskog naroda, drug Josip Broz Tito. Pozivam vas da mi­nutom ćutanja odamo poslednju poštu tom velikom revolucionaru«. U nijemoj tišini, 50.000 ljudi stali su kao ukopani. Samo su se crvene zastave vijorile iznad mnogih podignutih pesnica. A onda se opet razlegao dug aplauz. Sahrani Josipa Broza Tita prisustvovalo je 209 delegacija iz 128 zemalja, 31 predsjednik republike, 4 kralja, 6 prinčeva, 22 predsjednika vlada i 11 predsjednika nacionalnih parlamenata.


37 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page