top of page

..nema predaje !!!

..drugovi, čemu nas uči blagdan današnji ??


..proleterka marija iz magdale je još pred dve hiljade let morala ubjeđivat nevjerne pizdeke da je besklasno društvo te ljubav i mir na zemlji povijesno-dijalektička nužnost.. i da je stvarno vidjela kako je kamen koji čuva nazadni kapitalistički džehennem razvaljen..


..dobro ajde, ako baš tim riječima spomen na to kaj je marija magdalena vidjela u ono davno rano jutro ne propovjeda ekipa s oltara, to samo znači da su bili na brifingu kod nekog svog plenkyja
46 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page