top of page

Dobar dokumentarac

Noćas, staračka nesanica, sam gledao na Doku TV kanalu (A1) dobar francuski dokumentarac, "Prirodni efekt", u originalu se zove "Natura"(!) ili "THE NATURE EFFECT".
Ovaj ovdje:


Preporučam, ja sam, da ništa drugo, naučio jedan pojam iz psihologije, ruminacija, koji ne znadoh....


(smajli koji je jako sretan kad se neka njegova intuitivna mišljenja i znanstveno potvrde)


81 views5 comments

Recent Posts

See All
bottom of page