top of page

Sarma

Malo laganije teme...

U prvoj, ovosezenskoj sarmi sam napravio malo "inovaciju".

Uz sarme sam stavio kuhati buncek, suhu (dimljenu) koljenicu.

Kuhao oko 2 sata, sarma bila fina a buncek za drugi dan...

(Treba malo veći, dublji lonac)
461 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page