top of page

Teorija evolucije, točna ili...Možda stvarno trebamo preispitati teoriju evolucije, jer, izgleda da čovječanstvo, kao takvo, nazaduje a ne napreduje.


Ova karikatura je samo jedan mali segment koji pod upitnik stavlja napredak ljudskog roda.


Ja bih tu dodao ove nove rodne teorije, zabranu podjele na muško/žensko, političku korektnost, inzistiranje na pozitivnoj diskriminaciji, ...

260 views42 comments

Recent Posts

See All
bottom of page